Үзэсгэлэн

Компанийн үзэсгэлэн

Манай компани сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Тайланд, Индонез, Малайз, Энэтхэг, АНУ, Герман, Бразил, Мексик, Дубай, Турк зэрэг 10 гаруй орны үзэсгэлэнд оролцсон.

Тайландын үзэсгэлэн

Кантоны үзэсгэлэн

Германы IFA үзэсгэлэн

Египетийн үзэсгэлэн

Мексикийн үзэсгэлэн

Мумбайн үзэсгэлэн

АНУ-ын үзэсгэлэн