Тоног төхөөрөмж

R&D

Манай компани нь Air Cooler бүтээгдэхүүний судалгаа, хөгжилд зориулагдсан өндөр чанартай техникийн шинэчлэлийн баг, дэвшилтэт туршилтын төхөөрөмжтэй.

R & D тоног төхөөрөмжийн зураг

Аж үйлдвэрийн их сургуулийн судалгаа

Дотоодын нэр хүндтэй их сургууль болох Шантоу их сургуультай "үйлдвэрлэл-их сургууль-судалгаа"-ын урт хугацааны хамтын ажиллагааны үйл ажиллагаа.Аж ахуйн нэгжийн инновацийн платформын бүтээн байгуулалтын түвшинг дээшлүүлж, бүтээгдэхүүний хөгжил, технологийн шинэчлэл, өөрийн брэндийг бий болгохын тулд "Гуандун байгаль орчныг хамгаалах ухаалаг агаар хөргөгч инженерийн технологийн судалгааны төв"-ийг хамтран байгуулжээ.